Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
Blakstadheia industriområde 25.03.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 115R1
Mølla boligområde 18.02.2020 Planforslag Vedtatt mindre endring 151R1Det1
Detaljplanen for del av Neset, Gnr 18 Bnr 72, 131, 142, 143, 227 28.01.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 123R3DET1
Ovelandsheia B4 08.10.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 127R1B5
Neset - Endring 2 04.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 123R3
Langedal 15.11.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 111R1
Blakstadheia Industriområde del 2 Fengsel 21.08.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 115R4
Detaljplan av delfelt Ovelandsheia B11 03.04.2018 Planforslag Plan endelig vedtatt 127R1B10
Arendal Lufthavn Gullknapp 24.08.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 116R3
Førevann Detaljplan FB2 17.01.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 16R2DET1
Trollmoen 29.06.2016 Utgått/erstattet Vedtatt mindre endring 142R1
Dalen 21.04.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 141R1DET2
Froland Kirke 18.08.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 136R1MVE1
Langåsen - Områdeplan 25.11.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 150R1
Førevann-Himmelsynområdet - områdeplan 29.10.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 15R2
Espestøl Gnr 99 Bnr 1 26.08.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 146R1
Reiersøl Naturpark 19.08.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 149R1
Blakstadheia Terrasse 02.06.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 147R1
Boråsen 27.05.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 145R2
Trygg ferdsel i Osedalen 26.11.2013 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 117R1B1MVE3
Bliksåsen del 1 06.08.2013 Utgått/erstattet Plan endelig vedtatt 141R1DET1
Blakstad Gnr 18 Bnr 410 22.02.2013 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 144R1
Ovelandsheia B10 29.08.2012 Utgått/erstattet Plan endelig vedtatt 127R1B9
Områdeplan for sentrum - Bliksåsen 13.03.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 141R1
Trædal 21.11.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 143R1
Ovelandsheia B7 og B8 18.01.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1B8
Yttertjern 20.05.2010 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 135R1
Mjølhusmoen - Endring 18.12.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 119R3
Ovelandsheia B6 02.06.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1B7
Ovelandsheia B5 02.06.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1B6
RV42 Blakstad - Ovelandsheia 06.03.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 134R1
Vervassheia 25.10.2007 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 28R1
Ovelandsheia del av B3 14.12.2006 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1B4
Vestre Dale - Del 1 Masseuttak - Del 2 27.04.2006 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 133R1
Motorcrossbane - Jomås 21.04.2005 Utgått/erstattet Vedtatt opphevelse 125R1
Voksdalsfjorden Hytteområde 10.02.2005 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 26R1
Skjærsæ Hytteområde 12.02.2004 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 25R1
Blakstadheia Fv 154 Nybuveien 12.02.2004 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 132R1
Ovelandsheia B9 26.06.2003 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1B3
Froland stasjon 26.06.2003 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 131R1
Blakstad stasjon 26.06.2003 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 130R1
Ovelandsheia B3 02.12.2002 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1B2
Løvjomås 20.09.2002 Opphevet Vedtatt opphevelse 121R1
Kartmyr - Ovelandsdalen 21.03.2002 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 129R1
Osedalen del av plan 11.02.2002 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 117R1B2
Frolands Verk - del av plan - endring 28.06.2001 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 118R2
Frolands Verk - miljøtilpasset gjennomkjøring 28.06.2001 Utgått/erstattet Plan endelig vedtatt 118R3
Skripeland 22.06.2000 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 22R3
Ovelandsheia B1 - B2 06.12.1999 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1B1
Blakstadheia Felt A 28.06.1999 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 114R1B3
Mjølhus Gnr 10 Bnr 2 Del av plan 17.06.1999 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 128R1
Ovelandsheia 06.05.1999 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 127R1
Førevann hytteområde 25.03.1999 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 16R2
Risdal gnr. 82 bnr. 5 25.03.1999 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 23R1
Reiersøl del av gnr 24 bnr1 25.03.1999 Opphevet Vedtatt opphevelse 126R1
Osedalen kryss Rv 42/Fv 152 03.12.1998 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 117R6
Osedalen endring 2 05.05.1994 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 117R3
Uvann Skytebane 24.06.1993 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 124R1
Blakstadheia Felt E, F og G 28.08.1992 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 114R1B2
Frobekkbru 31.01.1991 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 20R1
Parsell av gnr 18 bnr 39 A. Baasland 06.10.1988 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 120R1
Mjølhusmoen 02.10.1987 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 119R1
Mykland 21.05.1987 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 19R1
Hynnekleiv 22.12.1986 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 18R1
Frolands Verk 01.10.1986 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 118R1
Myklandsdalen - Jurdalshei 26.05.1986 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 17R1
Blakstadheia Felt B, C og D 23.05.1986 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 114R1B1
Osedalen 20.03.1986 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 117R1
Blakstadheia 11.03.1985 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 114R1
Risdal 27.12.1983 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 14R1