Osedalen

 

Formål

Området skal reguleres til næring og bolig formål

Område 

Området ligger på begge sider av RV 42.