Kartmyr - Ovelandsdalen

Formål

  • Bolig
  • Industri
  • Allmennyttigformål
  • Jordbruk/Skogbruk
  • Sportsanlegg
  • Kulturminne
  • Privat vei
  • Tekniskanlegg
  • Parkbelte

Område 

Området ligger langs RV 42, ved Kartmyr/Ovelandsdalen