Mjølhus Gnr 10 Bnr 2 Del av plan

Formål

Område er regulert til boligformål

Område 

Boligfeltet ligger på Mølhus, langs veien til Jomås