Yttertjern

Formål

Boligområde

Område

Området ligger innenfor Blakstadheia boligfelt mot Gullknapp.

Friområde

Friområdene kan tilrettelegges for lek og fellesaktiviteter. Tiltak som fremmer bruken i samsvar med formålet er tillatt.