Førevann-Himmelsynområdet - områdeplan

Formål

Området er regulert til:

  • friluftsområde
  • løypenett
  • veg og parkeringsplasser for allmennheten, og fritidsboligområder.

Område

Førevann og Himmelsyna er et høytliggende, snøsikkert og populært turog hytteområde, 649 meter over havet og ligger i Froland kommune på grensen til Evje og Hornes kommune og Birkenes kommune.