Uvann Skytebane

Formål

Skytebaneanlegg

Område

Anlegget ligger ved Uvann ca. 600 meter inn fra Rv 42.