Kultur, idrett og fritid

Etter pålegg fra regjeringen forbys kulturarrangementer, idrettsarrangementer og lignende pga. koronaviruset t.o.m. 13. april.