Kultur, idrett og fritid

På grunn av koronaviruset
er arrangementer for mer enn 200 personer forbudt inntil videre.

Her finner du mer om korona og arrangementer.