Reiersøl del av gnr 24 bnr1

Formål

  • Spesialområder. Koposteringsanlegg
  • Fellesområder. Felles adkomstvei

Område

Reiersøl, Neset