Mykland

Formål

  • Boligområder Felt A og B
  • Område for forretninger, bevertning ol. Felt C
  • Område for industri Felt D
  • Område for offentlige bygninger Felt E
  • Område for allmennyttig formål Felt F
  • Område for hytter/fritidsboliger Felt G
  • Område for infiltrasjonsanlegg Felt H
  • Område for fornminner Felt R

Område

Mykland