Blakstadheia Fv 154 Nybuveien

Formål

Kjøreveg, fortau og annet trafikkformål

Området

Vegen ligger på Blakstadheia inn mot Gullknapp