Ovelandsheia

 

Formål

Området er regulert til boligformål

Område

Boligfeltet ligger høyt og solrikt til like ved Osedalen sentrum.