Budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og handlingsprogram for 2023-2026.

Her finner du formannskapets innstilling og dokumentene i saken.