Husk vannmåleravlesning innen 31.desember

Har du vannmåler? Da må du sende inn vannmåleravlesning innen nyttår. Kort for vannmåleravlesning ble sendt ut i begynnelsen av desember. Det inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av måleren. Du registrerer vannmåleravlesningen din på vår tjeneste på nett.

Mer info? Se vår informasjonsside om vannmåler.