Budsjett 2024 og handlingsprogram 2024-2027

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og handlingsprogram for 2024-2027.

Her finner du formannskapets innstilling og dokumentene i saken.