Har du husket å sende inn vannmåleravlesning?

Fristen for å sende inn avlesning for deg som har vannmåler var 31.12.18., men vi mangler ennå mange avlesninger. Kort for vannmåleravlesning ble sendt ut i begynnelsen av desember. Det inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av måleren. Du registrerer vannmåleravlesningen din på vår tjeneste på nett. Mange takk!

Mer info? Se vår informasjonsside om vannmåler.