Osedalen endring 2

Formål

Detaljplan for gang og sykkelveg over Nidelva.

Område 

Osedalen - Blakstad