Osedalen del av plan

 

Formål

  • Byggeområde for bolig med tilhørende anlegg
  • Kjøreveg, parkering, torg/fortau/sykkelveg
  • Område for blandet formål forretning/kontor

Område 

Osedalen