Langåsen - Områdeplan

Formål

  • Boligbebyggelse
  • Kombinert formål – bolig/forretning/kontor/ tjenesteyting 

Område 

Langåsen ligger som en kraftig og svært tydelig landskapsform sentralt i sentrum av Froland, Osedalen.

Vest for Langåsen ligger Songebekken omkranset av slake jorder og gårdsbebyggelse samt skogkledde åser som en nordvestre avgrensning av landskapsrommet. Sørøst for Langåsen ligger FV42 med spredt bebyggelse på sin østside med bl.a. kommunehuset.

Langåsen fremstår som en tydelig landskapsvegg som avgrenser det store landskapsrommet i sørøst. Nord for planområdet renner Nidelva med idrettsanlegget og Frolandia på andre siden. Osedalen sentrum består av tre høyder: Sentrumsbebyggelsen på kt. ca 60, Rema 1000 bygget med omkringliggende omgivelser på kt. ca 62 og eksisterende boligbebyggelse Langåsen på kt. ca 65.