Ovelandsheia del av B3

Formål

Området er regulert til enebolig bebyggelse.

Område

Boligfeltet ligger høyt og solrikt til like ved Osedalen sentrum.