Faktura til Froland kommune

Alle leverandører av varer og tjenester til Froland kommune skal sende fakturaer som EHF (elektronisk handelsformat).

Slik kommer du i gang med EHF.

De fleste økonomisystemer kan lage, sende og motta EHF-fakturaer. Dersom ditt økonomisystem ikke støtter dette, kan du bruke enkle nettjenester for å sende EHF-fakturaer. Eksempler på dette er:

 

Husk navn på bestiller eller attestant

Alle fakturaer som sendes til kommunen skal merkes med navnet til den i kommunen som har bestilt varen eller tjenesten. Det er som oftest denne personen som skal motta fakturaen for videre behandling.

Organisasjonsnummer

 946 439 045

Bankkontonummer

2904 07 01700