Risdal gnr. 82 bnr. 5

 

Formål

I hytteområdene kan det oppføres inntil 32 hytter.

  • Fritidsbebyggelse
  • Boliger
  • Spesialområde for friluft, parkering, veg, camping, grustak, renovasjon, renseanlegg, vann/brønn og høyspenttrace.

Område

Risdal