Boråsen

Formål

Område er regulert til boligformål

Område

Boligfeltet ligger ved Frolands Verk