Bliksåsen del 1

Formål

  • Boligbebyggelse - frittliggende
  • Boligbebyggelse – konsentrert
  • Boligbebyggelse – blokker
  • Barnehage
  • Renovasjonsanlegg/post, pumpestasjon
  • Lekeplass

Område 

Planen legger til rette for boligområde med c. 320 boenheter + barnehage like ved Osedalen sentrum.