Arendal Lufthavn Gullknapp

Formål

  • Lufthavn
  • Næringsvirksomhet

Området

Området skal benyttes til anlegg og innretninger som har tilknytning til lufthavnen, herunder næringsvirksomhet med tilhørende anlegg og innretninger som er knyttet til driften av virksomheten, bygninger med tilhørende servicefunksjoner, kontorer, hangarer, adkomst, parkering, gjerder og andre bygninger og anlegg som er nødvendig for virksomheten.