Blakstadheia

Formål

Bolig område

Område F1 kan nyttes til grendeskole, daginstitusjon, grendehus, menighetshus/bedehus o.l. med tilhørende leike areal og parkeringsplass.

Bebyggelsen kan føres opp i inntil 2 etasjer og bygningens grunnflate må ikke overstige 20% av tomtas nettoareal.

Område

Blakstadheia