Trollmoen

Formål

  • Boligbebyggelse
  • Lekeplass

Område

Planområdet ligger i sørvestre del av Boråsknatten, mot Skarpestøl og Tveiten. Området ligger sør- og vestvendt, med gode utsikts- og solforhold. Området er på ca. 38 daa. 

Bebyggelse og anlegg

  • Området B1 disponeres til eneboligbebyggelse (sørlig del) og boliger i rekke med inntil 4 boenheter (nordlig del). 3.2
  • Områdene B2, B3 og B4 disponeres til eneboligbebyggelse med tilhørende anlegg

Trollmoen - detaljregulering - plankart (PDF, 294 kB)