Frobekkbru

 

Formål

  • Ombygging av veg over og ved Frobekkbrua, Bronbakken.
  • Ervervelse av veggrunn til kommunalveg på strekningen Frigstad bru - Bronbakken

Område

Risdal