Trædal

Formål

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere jord og skogbruksdelen på eiendommen til boligformål med inntil 4 nye boliger.  

Område

Feltet ligger på Frolands Verk, like ved Trevann og Rv 42