Blakstad stasjon

Formål

  • Boligområdet, stasjonsbygningen
  • Trafikkområde, Jernbane
  • Spesialområde bevaring

Formålet med reguleringsplanen er å bevare det arkitektoniske og kulturhistoriske verdigfulle stasjonsområdet i sammenheng med omkringliggende miljø.

Område

Blakstad stasjon