Høringsinnspill kommuneplan - arealdelen

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt sendt på høring 16.06.22. Her finner du alle høringsinnspillene.

Høringsinnspill - Statnett SF (PDF, 2 MB)
Høringsinnspill - Forum for natur og friluftsliv Agder (PDF, 487 kB)
Høringsinnspill - Christina Caroline Skogvoll-Anfinsen og Mats Wettergreen Skogvoll-Anfinsen (PDF, 25 kB)
Høringsinnspill - TT Anlegg AS (PDF, 666 kB)
Høringsinnspill - Ingrid Sletten Brandsdal (PDF, 48 kB)
Høringsinnspill - A-S Jacob Aall & Søn (PDF, 231 kB)
Høringsinnspill - Olav Vangsnes (PDF, 465 kB)
Høringsinnspill - Egil Vålandsmyr Herland, Maria Vålandsmyr Herland, Anders Vålandsmyr, Tone Vålandsmyr, Johannes Vålandsmyr (PDF, 268 kB)
Høringsinnspill - Birthe og Pål S. Lyngroth (PDF, 182 kB)
Høringsinnspill - Thordis Vangsnes Fjærbu og Håvard Sandkjær Fjærbu (PDF, 115 kB)
Høringsinnspill - Odd Heddeland (PDF, 496 kB)
Høringsinnspill - Grimstad kommune (PDF, 500 kB)
Høringsinnspill - NVE (PDF, 303 kB)
Høringsinnspill - Kristina Kittelsen Lyngroth, Maren Kittelsen Lyngroth, Torfinn Lyngroth og Lena Olivia Kittelsen (PDF, 361 kB)
Høringsinnspill - Kristina Kittelsen Lyngroth (PDF, 351 kB)
Høringsinnspill - Mattilsynet (PDF, 275 kB)
Høringsinnspill - Kim R. Grønlund (PDF, 122 kB)
Høringsinnspill - Ingrid Bøylestad Landa med familie (PDF, 198 kB)
Høringsinnspill - Hurvenes velforening (PDF, 341 kB)
Høringsinnspill - Bøylestad-Hersel jaktlag (PDF, 243 kB)
Høringsinnspill - Monica Dyngedal Andersen (PDF, 395 kB)
Høringsinnspill - Jaktlaget i Solheim-Buåsen (PDF, 202 kB)
Høringsinnspill - Terje Solheim (PDF, 209 kB)
Høringsinnspill - Ken Vidar Solheim (PDF, 294 kB)
Høringsinnspill - Gro Vangsnes Bøylestad og Ragnar Bøylestad, Marte, Erik og Jon Bøylestad (PDF, 886 kB)
Høringsinnspill - Froland skogeierlag (PDF, 126 kB)
Høringsinnspill - Gunnar Oddne Waagestad (PDF, 221 kB)
Høringsinnspill - Ingunn R. og Olav Lyngroth (PDF, 309 kB)
Høringsinnspill - Annette og Kai Arne Normann (PDF, 430 kB)
Høringsinnspill - Marianne Røed og Tor Espen Risholt (PDF, 237 kB)
Høringsinnspill - Simona Solheim (PDF, 358 kB)
Høringsinnspill - Marit Myhren Tjøstheim (PDF, 238 kB)
Høringsinnspill - Trond Nygård (PDF, 455 kB)
Høringsinnspill - René Olsen (PDF, 291 kB)
Høringsinnspill - Else Brit Olsen (PDF, 271 kB)
Høringsinnspill - Tor Norlund (PDF, 218 kB)
Høringsinnspill - Misjonsforeningen på Bøylestad og Bøylefoss (PDF, 229 kB)
Høringsinnspill - Åse Løvland og Leiv Solberg (PDF, 357 kB)
Høringsinnspill - Bøylefoss og Bøylestad velforening Driftsstyret (PDF, 2 MB)
Høringsinnspill - Olav Arne Rasmussen (PDF, 376 kB)
Høringsinnspill - Nils Gunnar Hurvedal og Elin Lyngroth Anker (PDF, 407 kB)
Høringsinnspill - Inger Fjærbu Lyngroth (PDF, 564 kB)
Høringsinnspill - Aage Nystøl (PDF, 79 kB)
Høringsinnspill - Sigurd Vålandsmyr Holen (PDF, 418 kB)
Høringsinnspill - Skjævestad jaktlag, Skjulestad jaktlag, Brekka jaktlag og Landbø jaktlag (PDF, 403 kB)
Høringsinnspill - Froland handels- og næringsforening (PDF, 402 kB)
Høringsinnspill - Rolf Knutsen (PDF, 2 MB)
Høringsinnspill - Åge Tverrmyr (PDF, 316 kB)
Høringsinnspill - Lyngroth og Espeland jaktlag (PDF, 454 kB)
Høringsinnspill - Agder Energi Nett AS (PDF, 643 kB)
Høringsinnspill - Svein Edmund Kristiansen (PDF, 174 kB)
Høringsinnspill - Arne Inge Vålandsmyr (PDF, 291 kB)
Høringsinnspill - Elin og Ole Georg Fjærbu (PDF, 199 kB)
Høringsinnspill - Froland skogeierlag (PDF, 126 kB)
Høringsinnspill - Tore Bøylestad (PDF, 213 kB)
Høringsinnspill - Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag (PDF, 861 kB)
Høringsinnspill - Magne Løvdal (PDF, 231 kB)
Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal (JPG, 4 MB)
Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal 1 (JPG, 4 MB)
Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal 2 (JPG, 4 MB)
Høringsinnspill - NHO Agder (PDF, 194 kB)
Høringsinnspill - Jørn Maurstad (PDF, 223 kB)
Høringsinnspill - Arendal Næringsforening (PDF, 270 kB)
Høringsinnspill - Bertelsen & Garpestad - E Gauslå & Sønner AS (PDF, 81 kB)
Høringsinnspill - Tore Stian Pedersen (PDF, 379 kB)
Høringsinnspill - Knut Bøylestad og Rolf Lyngroth (PDF, 309 kB)
Høringsinnspill - Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (PDF, 572 kB)
Høringsinnspill - Øyvind Myhren Tjøstheim (PDF, 499 kB)
Høringsinnspill - følgebrev - Øyvind Myhren Tjøstheim (PDF, 301 kB)
Høringsinnspill - Gerd Aastveit (PDF, 398 kB)
Høringsinnspill - Eivind Fjærbu og Jon Bøylestad (PDF, 114 kB)
Høringsinnspill - Aslak Dalsmo Berge m-flere (PDF, 337 kB)
Høringsinnspill - Forsvarsbygg (PDF, 127 kB)
Høringsinnspill - Johnny Østreim (PDF, 407 kB)
Høringsinnspill - Marit Myhren Tjøstheim (PDF, 224 kB)
Høringsinnspill - Kirsten Henningsen (PDF, 314 kB)
Vedlegg - Turkart - Høringsinnspill - Kirsten Henningsen (PDF, 0 B)
Høringsinnspill - Oddvar Østreim (PDF, 365 kB)
Høringsinnspill - Nedre Nidelv Elveeierlag (PDF, 201 kB)
Høringsinnspill - Inga Bøylestad (PDF, 227 kB)
Høringsinnspill - FLOW Group (PDF, 74 kB)
Forslag til rekkefølgebestemmelse tilkomstvei - Arendals Fossekompani AS (PDF, 436 kB)
Høringsinnspill - Statens vegvesen (PDF, 60 kB)
Høringsinnspill - Norsk Ornitoligisk Forening avd. Aust-Agder (PDF, 643 kB)
Høringsuttalelse I - Froland historielag (PDF, 300 kB)
Høringsuttalelse II - Froland historielag (PDF, 283 kB)
Høringsuttalelse III - Froland historielag (PDF, 379 kB)
Vedlegg bilder Froland historielag (PDF, 331 kB)
Oversendelsesbrev - Froland historielag (PDF, 272 kB)
Høringsinnspill - rekkefølgebestemmelser - Froland historielag (PDF, 448 kB)
Vedlegg høringsuttalelse - Froland historielag (PDF, 4 MB)
Høringsinnspill - Arendal kommune - saksframlegg (PDF, 318 kB)
Oversendelsesbrev - Arendal kommune (PDF, 272 kB)
Høringsinnspill - Arendal kommune - saksprotokoll (PDF, 201 kB)
Høringsinnspill - Agder fylkeskommune (PDF, 213 kB)
Vedlegg - Høringsinnspill - Agder fylkeskommune (PDF, 755 kB)
Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark - korrigert skograpport AT Skog (PDF, 407 kB)
Korrigert skograpport AT Skog (PDF, 343 kB)
Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark - oppklaring av faktagrunnlag - Arendals Fossekompani AS (PDF, 399 kB)
Ang. rekkefølgebestemmelse tilkomstvei Bøylestad Energipark - Olav Skeivoll (PDF, 115 kB)
Kommuneplanens arealdel - oppfordring til utsendelse av dokumenter - Gro Vangsnes Bøylestad og Ragnar Bøylestad (PDF, 208 kB)
Innsigelse - Olav Skeivoll (PDF, 257 kB)
Kart - vedlegg til innsigelse fra Olav Skeivoll (PDF, 664 kB)
Innsigelse og høringsuttalelse fra Statsforvalteren - kommuneplanens arealdel 2021-2033 (PDF, 276 kB)
Rapport - samfunnsmessige virkninger - Arendal Fossekompani (PDF, 370 kB)
Oversendelsesbrev - Arendal Fossekompani (PDF, 393 kB)
Høringsinnspill - Berit Louise og Geir-Ove Skogø (PDF, 209 kB)
Vedlegg høringsinnspill fra Skogø - Info fra Driftsstyret på Bøylestad og Bøylefoss (PDF, 345 kB)
Tilbakemelding Statskog (PDF, 288 kB)