Trasé for ny adkomstvei til Gullknapp flyplass

Planprogram for valg av korridor for ny adkomstvei er nå stadfestet i både Arendal og Froland kommuner. Alternativ 1, fra Mårvann og inn langs kommunegrensen, ble valgt. Det ble også vedtatt igangsetting av detaljregulering. Nærmere detaljering av veitraseen vil bli gjort i detaljreguleringen.

Dokumenter:
Fastsetting av planprogram og vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan (PDF, 325 kB)
Planprogram (PDF, 2 MB) 08.05.2018
Silingsrapport (PDF, 2 MB) 08.05.2018
Vedlegg 01 (PDF, 10 MB) Landskap
Vedlegg 02 (PDF, 362 kB) Nærmiljø og friluftsliv
Vedlegg 03 (PDF, 497 kB) Naturmangfold
Vedlegg 04 (PDF, 759 kB) Kulturminner kulturmiljø og kulturlandskap
Vedlegg 05 (PDF, 4 MB) Landbruk
Vedlegg 06 (PDF, 97 kB) Trafikk og veiutforming
Vedlegg 07 (PDF, 57 kB) Trafikksikkerhet
Vedlegg 08 (PDF, 82 kB) Vann og avløp
Vedlegg 09 (PDF, 115 kB) Barn og unge
Vedlegg 10 (PDF, 219 kB) Næring
Vedlegg 11 (PDF, 18 MB) Veitegninger
Vedlegg 12 (PDF, 92 kB) Veiutforming og sammenligningskostnader
Vedlegg 13 (PDF, 56 kB) Responstid ved Østre Agder Brannvesen
Vedlegg 14 (PDF, 117 kB) Vedlegg 14. Oversikt overordnede planer og retningslinjer