Tiltak og tjenester 12 - 18 år

Akutt psykisk helsehjelp
Ansvarsgruppe - samarbeidsmøter - barnevernet
Avlastning i avlastningsbolig
Avlastning i privat hjem

Besøkshjem
Bibliotek

Familieråd og nettverksmøter - barnevernet
Fosterhjem - frivillig plassering
Fremtidig bolig- og tjenestebehov - ungdom med funksjonsnedsettelser
Fritidsaktiviteter - dekke utgifter - barnevernet
Fritidsklubben - gratis fritidstilbud fra 8. trinn til 18 år
Frolandia - Froland idrettsanlegg - bad og trening
Frolandia - Badebursdag
Frolandia - Basistrening - 12-15 år
Frolandia - Born to swim - t.o.m. 7. trinn
Frolandia - Frokostsvømming
Frolandia - Kurs i styrketreningsteknikk - fra 16 år
Frolandia - Styrketrening ungdom
Frolandia - Svøm langt - mosjonskampanje
Frolandia - Terapibasseng
Frolandia - Voksensvømming - fra 17 år
Frolandia - Yogakurs - fra 16 år
Fysioterapi for barn og unge

Helsestasjon for ungdom

Jentegrupper

Kjernegruppe
Koordinator og individuell plan - habilitering
Kulturskolen - undervisning i musikk og kunst

Ledsagerbevis
Leksehjelp
Logoped

Miljøteam
Mobbing - beredskapsteam mot mobbing

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Psykolog

Rus - selvhjelpsgrupper

Skolehelsetjeneste
Spesialundervisning og PPT
Støttekontakt - barnevern
Støttekontakt - habilitering

Ungdomsråd

Vaksinasjon
Veiledning - barnevernet