Besøkshjem

Ønsker du å være besøkshjem? 

Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

Du som vil være besøkshjem kan være enslig, dere kan være et par eller en barnefamilie. Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli besøkshjem. Det er personlig egnethet det legges størst vekt på. Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom. Besøkshjemmet kan gjerne ha egne barn.

Det er barnevernet som godkjenner besøkshjemmet etter en nøye vurdering. Det stilles krav om politiattest.

Ta kontakt med oss, så snakker vi sammen.