Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere og har en rådgivende rolle for kommunen. Rådet representerer ungdommens interesser og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Rådet avgjør selv hvilke saker de vil komme med innspill til. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Medlemmene er folkevalgte og blir valgt for inntil to år om gangen. Du finner mer om ungdomsrådets ansvar og oppgaver på nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ungdomsrådets møtekalender

Reglement for ungdomsrådet (PDF, 646 kB)