Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere og har en rådgivende rolle for kommunen. Rådet representerer ungdommens interesser og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Rådet avgjør selv hvilke saker de vil komme med innspill til. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Medlemmene er folkevalgte og blir valgt for inntil to år om gangen. Du finner mer om ungdomsrådets ansvar og oppgaver på nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Møtekalender

Reglement for ungdomsrådet (PDF, 175 kB)

Medlemmer av Ungdomsrådet

Medlemmer av Ungdomsrådet
Navn Rolle
Kjell William Jensen Leder
Sina Heia Olsen Nest leder
Tuva Grestad Medlem
Frans Hendrik Rosseland Radziwill Medlem
Magnus Olsbu Stømne Medlem
Elise Grønlund Medlem
Nathalie Nygård Medlem
Mathias Syvertsen Medlem
Ingeborg Tallaksen Medlem
Benjamin Huse Walle Varamedlem
Kristina Tjøstolfsen Rasmussen Varamedlem
Thea Røed Vilhelmsen Varamedlem