Foreldreveiledning, forebyggende tiltak og ettervern

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. Som regel er det best at barn får vokse opp i sitt eget hjem. Vi skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe mor eller far og hjelpe familien med å fungere bedre.

Forebyggende tiltak

 • Råd og veiledning for familien i en begrenset eller lengre periode
  Hjelpen tilpasses hver enkelt familie. 
 • Hjelp til å koordinere tiltak for barn med ulike behov. Når flere hjelpeinstanser er med, koordinerer vi som oftest tiltakene slik at barnets rett til hjelp blir ivaretatt.
 • Foreldreveiledning
 • Ansvarsgruppe - samarbeidsmøter
 • Familieråd og nettverksmøter
  Vi samarbeider med familien om å innkalle til møter. Hensikten med slike møter er å engasjere personer i nettverket rundt barnet for å oppnå best mulig utvikling.
 • Økonomisk støtte til barnet for deltakelse i for eksempel fritidsaktiviteter, barnehage og SFO
 • Fritidskontakt
 • Avlastning
 • Ruskontroll og avklaring av rusbruk hos foreldre
  Vi samarbeider med fastlege om ruskontroll og dekker utgifter til urinprøver.

Tiltaksarbeid

Noen av våre ansatte i barneverntjenesten bistår familier med praktisk hjelp og veiledning. Vi legger vekt på trygghet, åpenhet og god kommunikasjon i arbeidet vårt med barnet og familien.

Ettervern

For å sikre at de som har behov for det fortsatt får hjelp, tilbyr vi ettervern til ungdom i alderen 18-25 år. Ettervern kan være samarbeid med andre instanser, oppfølgingssamtaler, veiledning, oppfølging i leilighet eller videreføring av fosterhjem.