Kjernegruppe

En kjernegruppe er et tverrfaglig rus- og kriminalitetsforebyggende team. En kan imidlertid også opprette kjernegruppe av andre årsaker, f.eks. når unge står i fare for eller har droppet ut av skolen.

Gjennom tidlig innsats med konkrete og samkjørte tiltak ønsker vi å hjelpe barn og unge. Vi fokuserer på det positive og tilpasser hjelpen individuelt.

Eksempler på utfordringer:

  • Økende fravær i skolen eller fare for drop-out
  • Kriminalitet
  • Rusbruk
  • Atferd/oppførsel/holdninger
  • Omgangskrets
  • Grensesetting
  • Avhør i straffesaker eller bekymringssamtaler hos politiet
  • Ungdomskontrakt

Ta gjerne kontakt med oss om du er bekymret for et barn eller en ungdom.

Kontaktinfo

SLT-koordinator
Connie Grut

Telefon
997 22 654

E-post
connie.grut@froland.kommune.no