Kjernegruppe

En kjernegruppe er et tverrfaglig team som jobber samordnet for å hjelpe ungdom en er bekymret for. Bekymringen kan være knyttet til miljø, holdninger, grensesetting, skolefravær, rus, kriminalitet m.m. Målet er å snu den negative utviklingen ved å være løsningsorientert og se ressursene hos ungdommen selv og personene rundt.

Hvem som er med i en kjernegruppe, er avhengig av situasjonen. Ved siden av foresatte og ungdommen selv kan det være aktuelt å ha med representanter fra for eksempel skolen, barnevernet eller politiet.

Er du bekymret for en ungdom? Ønsker du å opprette en kjernegruppe? Har du spørsmål? Ta kontakt med oss. Du kan være anonym.