Kommuneplanens arealdel for Froland – offentlig ettersyn

Forslag til kommuneplanens arealdel 2021-2033 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen10. 09.2022.

Trykk på overskriften for å se vedleggene.

Kommuneplan
Tittel Publisert Type
Siling Gullknapp Bøylestad

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Siling Gullknapp Bøylestad.pdf
Konsekvensutredning Jomås motocrossbane

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning Jomås motocrossbane.pdf
Saksprotokoll 16.06.2022

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll 16.06.2022.pdf
Konsekvensutredning Gullknapp

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning Gullknapp.pdf
Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Risiko og sårbarhetsanalyse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf
Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Beskrivelse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Beskrivelse.pdf
Konsekvensutredning Bøylestad

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning Bøylestad.pdf
Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Kommuneplankart

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Kommuneplankart.pdf
Gullknapp Næringspark - Transportanalyse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gullknapp Næringspark - Transportanalyse.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt friluft

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt friluft.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt Kulturminner

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt Kulturminner.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt Landskap

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt Landskap.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt Naturmangfold

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt Naturmangfold.pdf
Gullknapp Næringspark - Delområde kulturminner

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gullknapp Næringspark - Delområde kulturminner.pdf
Bøylestad Næringspark - Transportanalyse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Transportanalyse.pdf
Gullknapp Næringspark - Delområde Landskap

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gullknapp Næringspark - Delområde Landskap.pdf
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel (Alt.1)

25.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser til kommuneplanens arealdel (Alt.1).pdf