Kommuneplanens arealdel for Froland – offentlig ettersyn

Forslag til kommuneplanens arealdel 2021-2033 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen10. 09.2022.

Trykk på overskriften for å se vedleggene.

Kommuneplan
Tittel Publisert Type
Siling Gullknapp Bøylestad

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Siling Gullknapp Bøylestad.pdf
Konsekvensutredning Jomås motocrossbane

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning Jomås motocrossbane.pdf
Saksprotokoll 16.06.2022

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll 16.06.2022.pdf
Konsekvensutredning Gullknapp

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning Gullknapp.pdf
Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Risiko og sårbarhetsanalyse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf
Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Beskrivelse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Beskrivelse.pdf
Konsekvensutredning Bøylestad

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning Bøylestad.pdf
Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Kommuneplankart

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til alternativ 1 i forslag til vedtak_ Kommuneplankart.pdf
Gullknapp Næringspark - Transportanalyse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gullknapp Næringspark - Transportanalyse.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt friluft

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt friluft.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt Kulturminner

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt Kulturminner.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt Landskap

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt Landskap.pdf
Bøylestad Næringspark - Delfelt Naturmangfold

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Delfelt Naturmangfold.pdf
Gullknapp Næringspark - Delområde kulturminner

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gullknapp Næringspark - Delområde kulturminner.pdf
Bøylestad Næringspark - Transportanalyse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bøylestad Næringspark - Transportanalyse.pdf
Gullknapp Næringspark - Delområde Landskap

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gullknapp Næringspark - Delområde Landskap.pdf
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel (Alt.1)

25.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser til kommuneplanens arealdel (Alt.1).pdf
Høringsinnspill - Arendal kommune - saksprotokoll 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Arendal kommune - saksprotokoll 3.pdf
Høringsinnspill - Arendal Næringsforening

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Arendal Næringsforening.pdf
Høringsinnspill - Arne Inge Vålandsmyr

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Arne Inge Vålandsmyr.pdf
Høringsinnspill - Annette og Kai Arne Normann

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Annette og Kai Arne Normann.pdf
Høringsinnspill - Berit Louise og Geir-Ove Skogø

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Berit Louise og Geir-Ove Skogø.pdf
Høringsinnspill - A-S Jacob Aall & Søn

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - A-S Jacob Aall & Søn.pdf
Høringsinnspill - Berit Louise og Geir-Ove Skogø--1

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Berit Louise og Geir-Ove Skogø--1.pdf
Høringsinnspill - Arendal skogeierlag

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Arendal skogeierlag.pdf
Høringsinnspill - Bertelsen & Garpestad - E Gauslå & Sønner AS

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Bertelsen & Garpestad - E Gauslå & Sønner AS.pdf
Høringsinnspill - Birthe og Pål S. Lyngroth

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Birthe og Pål S. Lyngroth.pdf
Høringsinnspill - Arendal kommune - saksframlegg3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Arendal kommune - saksframlegg3.pdf
Høringsinnspill - Bøylestad-Hersel jaktlag

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Bøylestad-Hersel jaktlag.pdf
Høringsinnspill - Egil Vålandsmyr Herland, Maria Vålandsmyr Herland, Anders Vålandsmyr, Tone Vålandsmyr, Johannes Vålandsmyr

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Egil Vålandsmyr Herland, Maria Vålandsmyr Herland, Anders Vålandsmyr, Tone Vålandsmyr, Johannes Vålandsmyr.pdf
Høringsinnspill - Eivind Fjærbu og Jon Bøylestad3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Eivind Fjærbu og Jon Bøylestad3.pdf
Høringsinnspill - Aslak Dalsmo Berge m-flere3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Aslak Dalsmo Berge m-flere3.pdf
Høringsinnspill - Elin og Ole Georg Fjærbu

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Elin og Ole Georg Fjærbu.pdf
Høringsinnspill - FLOW Group3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - FLOW Group3.pdf
Høringsinnspill - Forsvarsbygg 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Forsvarsbygg 3.pdf
Høringsinnspill - Else Brit Olsen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Else Brit Olsen.pdf
Høringsinnspill - Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard3.pdf
Høringsinnspill - Froland skogeierlag

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Froland skogeierlag.pdf
Høringsinnspill - følgebrev - Øyvind Myhren Tjøstheim3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - følgebrev - Øyvind Myhren Tjøstheim3.pdf
Høringsinnspill - Froland handels- og næringsforening

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Froland handels- og næringsforening.pdf
Høringsinnspill - Gerd Aastveit3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Gerd Aastveit3.pdf
Høringsinnspill - Grimstad kommune

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Grimstad kommune.pdf
Høringsinnspill - Gunnar Oddne Waagestad

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Gunnar Oddne Waagestad.pdf
Høringsinnspill - Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag.pdf
Høringsinnspill - Forum for natur og friluftsliv Agder

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Forum for natur og friluftsliv Agder.pdf
Høringsinnspill - Bøylefoss og Bøylestad velforening Driftsstyret

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Bøylefoss og Bøylestad velforening Driftsstyret.pdf
Høringsinnspill - Hurvenes velforening

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Hurvenes velforening.pdf
Høringsinnspill - Inga Bøylestad3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Inga Bøylestad3.pdf
Høringsinnspill - Ingrid Sletten Brandsdal

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Ingrid Sletten Brandsdal.pdf
Høringsinnspill - Gro Vangsnes Bøylestad og Ragnar Bøylestad, Marte, Erik og Jon Bøylestad

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Gro Vangsnes Bøylestad og Ragnar Bøylestad, Marte, Erik og Jon Bøylestad.pdf
Høringsinnspill - Ingrid Bøylestad Landa med familie

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Ingrid Bøylestad Landa med familie.pdf
Høringsinnspill - Jørn Maurstad

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Jørn Maurstad.pdf
Høringsinnspill - Inger Fjærbu Lyngroth

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Inger Fjærbu Lyngroth.pdf
Høringsinnspill - Kim R. Grønlund

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Kim R. Grønlund.pdf
Høringsinnspill - Ken Vidar Solheim

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Ken Vidar Solheim.pdf
Høringsinnspill - Johnny Østreim3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Johnny Østreim3.pdf
Høringsinnspill - Ingunn R. og Olav Lyngroth

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Ingunn R. og Olav Lyngroth.pdf
Høringsinnspill - Jaktlaget i Solheim-Buåsen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Jaktlaget i Solheim-Buåsen.pdf
Høringsinnspill - Kristina Kittelsen Lyngroth, Maren Kittelsen Lyngroth, Torfinn Lyngroth og Lena Olivia Kittelsen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Kristina Kittelsen Lyngroth, Maren Kittelsen Lyngroth, Torfinn Lyngroth og Lena Olivia Kittelsen.pdf
Høringsinnspill - Magne Løvdal

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Magne Løvdal.pdf
Høringsinnspill - Marianne Røed og Tor Espen Risholt

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Marianne Røed og Tor Espen Risholt.pdf
Høringsinnspill - Kirsten Henningsen3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Kirsten Henningsen3.pdf
Høringsinnspill - Kristina Kittelsen Lyngroth

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Kristina Kittelsen Lyngroth.pdf
Høringsinnspill - Lyngroth og Espeland jaktlag

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Lyngroth og Espeland jaktlag.pdf
Høringsinnspill - Marit Myhren Tjøstheim 2

20.10.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Marit Myhren Tjøstheim 2.PDF
Høringsinnspill - Marit Myhren Tjøstheim

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Marit Myhren Tjøstheim.pdf
Høringsinnspill - Mattilsynet

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Mattilsynet.pdf
Høringsinnspill - Misjonsforeningen på Bøylestad og Bøylefoss

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Misjonsforeningen på Bøylestad og Bøylefoss.pdf
Høringsinnspill - Nedre Nidelv Elveeierlag3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Nedre Nidelv Elveeierlag3.pdf
Høringsinnspill - NHO Agder

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - NHO Agder.pdf
Høringsinnspill - Knut Bøylestad og Rolf Lyngroth3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Knut Bøylestad og Rolf Lyngroth3.pdf
Høringsinnspill - Monica Dyngedal Andersen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Monica Dyngedal Andersen.pdf
Høringsinnspill - Nils Gunnar Hurvedal og Elin Lyngroth Anker

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Nils Gunnar Hurvedal og Elin Lyngroth Anker.pdf
Høringsinnspill - NVE

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - NVE.pdf
Høringsinnspill - Odd Heddeland

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Odd Heddeland.pdf
Høringsinnspill - Olav Arne Rasmussen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Olav Arne Rasmussen.pdf
Høringsinnspill - Norsk Ornitoligisk Forening avd. Aust-Agder 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Norsk Ornitoligisk Forening avd. Aust-Agder 3.pdf
Høringsinnspill - Oddvar Østreim3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Oddvar Østreim3.pdf
Høringsinnspill - René Olsen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - René Olsen.pdf
Høringsinnspill - rekkefølgebestemmelser - Froland historielag3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - rekkefølgebestemmelser - Froland historielag3.pdf
Høringsinnspill - Statens vegvesen3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Statens vegvesen3.pdf
Høringsinnspill - Skjævestad jaktlag, Skjulestad jaktlag, Brekka jaktlag og Landbø jaktlag

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Skjævestad jaktlag, Skjulestad jaktlag, Brekka jaktlag og Landbø jaktlag.pdf
Høringsinnspill - Sigurd Vålandsmyr Holen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Sigurd Vålandsmyr Holen.pdf
Høringsinnspill - Olav Vangsnes

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Olav Vangsnes.pdf
Høringsinnspill - Thordis Vangsnes Fjærbu og Håvard Sandkjær Fjærbu

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Thordis Vangsnes Fjærbu og Håvard Sandkjær Fjærbu.pdf
Høringsinnspill - Svein Edmund Kristiansen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Svein Edmund Kristiansen.pdf
Høringsinnspill - Simona Solheim

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Simona Solheim.pdf
Høringsinnspill - Tor Norlund

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Tor Norlund.pdf
Høringsinnspill - Rolf Knutsen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Rolf Knutsen.pdf
Høringsinnspill - Tore Bøylestad

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Tore Bøylestad.pdf
Høringsinnspill - Terje Solheim

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Terje Solheim.pdf
Høringsinnspill - Tore Stian Pedersen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Tore Stian Pedersen.pdf
Høringsinnspill - Aage Nystøl

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Aage Nystøl.pdf
Høringsinnspill - Åge Tverrmyr

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Åge Tverrmyr.pdf
Høringsinnspill - Trond Nygård

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Trond Nygård.pdf
Høringsinnspill - Åse Løvland og Leiv Solberg

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Åse Løvland og Leiv Solberg.pdf
Høringsinnspill - Statnett SF

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Statnett SF.pdf
Høringsuttalelse III - Froland historielag3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsuttalelse III - Froland historielag3.pdf
Høringsuttalelse II - Froland historielag3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsuttalelse II - Froland historielag3.pdf
Innsigelse - Olav Skeivoll3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innsigelse - Olav Skeivoll3.pdf
Høringsinnspill - TT Anlegg AS

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - TT Anlegg AS.pdf
Høringsinnspill - Øyvind Myhren Tjøstheim3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Øyvind Myhren Tjøstheim3.pdf
Innsigelse og høringsuttalelse fra Statsforvalteren - kommuneplanens arealdel 2021-2033 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innsigelse og høringsuttalelse fra Statsforvalteren - kommuneplanens arealdel 2021-2033 3.pdf
Høringsuttalelse I - Froland historielag3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsuttalelse I - Froland historielag3.pdf
Kommuneplanens arealdel - oppfordring til utsendelse av dokumenter - Gro Vangsnes Bøylestad og Ragnar Bøylestad3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens arealdel - oppfordring til utsendelse av dokumenter - Gro Vangsnes Bøylestad og Ragnar Bøylestad3.pdf
Ang. rekkefølgebestemmelse tilkomstvei Bøylestad Energipark - Olav Skeivoll3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ang. rekkefølgebestemmelse tilkomstvei Bøylestad Energipark - Olav Skeivoll3.pdf
Kart - vedlegg til innsigelse fra Olav Skeivoll3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kart - vedlegg til innsigelse fra Olav Skeivoll3.pdf
Korrigert skograpport AT Skog 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Korrigert skograpport AT Skog 3.pdf
Høringsinnspill - Christina Caroline Skogvoll-Anfinsen og Mats Wettergreen Skogvoll-Anfinsen

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Christina Caroline Skogvoll-Anfinsen og Mats Wettergreen Skogvoll-Anfinsen.pdf
Forslag til rekkefølgebestemmelse tilkomstvei - Arendals Fossekompani AS 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til rekkefølgebestemmelse tilkomstvei - Arendals Fossekompani AS 3.pdf
Oversendelsesbrev - Arendal Fossekompani3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev - Arendal Fossekompani3.pdf
Høringsinnspill - Agder fylkeskommune3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Agder fylkeskommune3.pdf
Høringsinnspill - Agder Energi Nett AS

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill - Agder Energi Nett AS.pdf
Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal 2

20.10.2022 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal 2.JPG
Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal 1

20.10.2022 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal 1.JPG
Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal

20.10.2022 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Foto - vedlegg høringsinnspill - Magne Løvdal.jpg
Tilbakemelding Statskog 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilbakemelding Statskog 3.pdf
Vedlegg - Turkart - Høringsinnspill - Kirsten Henningsen 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - Turkart - Høringsinnspill - Kirsten Henningsen 3.pdf
Vedlegg I Froland historielag3

20.10.2022 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Vedlegg I Froland historielag3.jpg
Vedlegg II Froland historielag3

20.10.2022 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Vedlegg II Froland historielag3.jpg
Vedlegg høringsuttalelse - Froland historielag3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg høringsuttalelse - Froland historielag3.pdf
Oversendelsesbrev - Arendal kommune3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev - Arendal kommune3.pdf
Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark - korrigert skograpport AT Skog3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark - korrigert skograpport AT Skog3.pdf
Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark - oppklaring av faktagrunnlag - Arendals Fossekompani AS3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark - oppklaring av faktagrunnlag - Arendals Fossekompani AS3.pdf
Rapport - samfunnsmessige virkninger - Arendal Fossekompani3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport - samfunnsmessige virkninger - Arendal Fossekompani3.pdf
Oversendelsesbrev - Arendal kommune3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev - Arendal kommune3.pdf
Vedlegg høringsinnspill fra Skogø - Info fra Driftsstyret på Bøylestad og Bøylefoss1

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg høringsinnspill fra Skogø - Info fra Driftsstyret på Bøylestad og Bøylefoss1.pdf
Tilbakemelding Statskog 3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilbakemelding Statskog 3.pdf
Vedlegg - Høringsinnspill - Agder fylkeskommune3

20.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - Høringsinnspill - Agder fylkeskommune3.pdf
Oversendelsesbrev - Froland historielag3

07.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev - Froland historielag3.pdf