Handlingsveileder BTI

Handlingsveilederen for BTI (Bedre tverrfaglig innsats) beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre en knytter undring eller bekymring til.

Nivå 0: Undring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen, og du har en magefølelse. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. For medarbeidere er dette avklaringsfasen der den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen en setter i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet eller ungdommen og de foresatte blir tiltakene planlagt, gjennomført og evaluert.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Dette nivået beskriver samarbeidet mellom flere tjenester. En planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltakene sammen med barnet eller ungdommen og de foresatte.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.

Nivå 3: Samskape

Dette nivået beskriver samskapingen som skjer når tre eller flere tjenester er involvert rundt samme barn, ungdom eller familie. En planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltakene sammen med barnet eller ungdommen og de foresatte.

Dersom du har mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal du melde saken til barneverntjenesten. De foresatte blir ikke involvert. Er du alvorlig bekymret, kontakt politiet samtidig. Hvis du er i tvil, kan du drøfte saken med barneverntjenesten anonymt.