Samtykke til tverrfaglig samarbeid

En samtykkeerklæring er et viktig og nyttig verktøy for å kunne jobbe tverrfaglig og gi best mulig oppfølging. 

Samtykke til tverrfaglig samarbeid (PDF, 2 MB)

Personvern

I noen tilfeller kan kommunen behandle personopplysninger om deg / ditt barn basert på ditt samtykke. Du vil i slike tilfeller bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandlingen Se mer om samtykke på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/overordnet-om-rettigheter-og-plikter/samtykke/. Du kan når som helst trekke ditt samtykke til behandling av personopplysninger tilbake.