Tiltak og tjenester 6 - 12 år

Ansvarsgruppe - samarbeidsmøter - barnevernet
Avlastning i avlastningsbolig
Avlastning i privat hjem

Besøkshjem
Bibliotek

Familieråd og nettverksmøter - barnevernet
Fosterhjem - frivillig plassering
Fritidsaktiviteter - dekke utgifter - barnevernet
Frolandia - Froland idrettsanlegg - bad og trening
Frolandia - Badebursdag
Frolandia - Born to swim
Frolandia - Frokostsvømming
Frolandia - Svøm langt - mosjonskampanje
Frolandia - Terapibasseng
Fysioterapi for barn og unge

Juniorklubben - gratis fritidstilbud 5.-7. trinn

Kjernegruppe
Koordinator og individuell plan - habilitering
Kulturskolen - undervisning i musikk og kunst

Ledsagerbevis
Leksehjelp
Logoped

Mobbing - beredskapsteam mot mobbing

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Psykolog

SFO (skolefritidsordning) - dekke utgifter - barnevernet
Skolehelsetjeneste
Spesialundervisning og PPT
Støttekontakt - barnevern
Støttekontakt - habilitering

Ungdomsråd

Vaksinasjon​​​​
Veiledning - barnevernet