FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elever og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Referater:

10.09.2020 (PDF, 425 kB)

Klassekontakter skoleåret 2020-2021
Klassekontakter skoleåret 2020-2021
Klasse Representant Vara
8a Rolf Knutsen Kirsten Henningsen
8b Linda Sveinungsen Beate Heldal
8c Åse- Guri Imeland Per Arne Tønnessen
9a Monica Stien Hansen
9b Anne Siri Grudal Boye Siv Anita Olsen
9c Jorunn Fjærbu Seppola Karianne Haugaas Alne
10a Nina Furre Kittelsen Ragnhild Messel
10b Lilian Ravnåsen Tanja Rørheim
10c Janne Anita Nesland Røilid Pål Renton Berge

Kontaktinfo

FAU-leder
Froland ungdomsskole

Margrethe Risdal

Mobil
905 88 573

E-post
margrethe.risdal@gmail.com

Nestleder: Anette Haugaas
Sekretær: Lisbeth Songe Pedersen