Foreldrerådets arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Du kan lese om FAU i opplæringslova § 11-4.

Arbeidsområder

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elever og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Retningslinjer for skoleturer i 10. klasse (PDF, 690 kB)

Eksempler på klasseturer
Tittel Publisert Type
FAU Stikkord Utøya og Rjukan 3 dager

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU Stikkord Utøya og Rjukan 3 dager.pdf
FAU Stikkord Utøya og Rjukan 4 dager

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU Stikkord Utøya og Rjukan 4 dager.pdf
FAU Stikkord Utøya, Oscarsborg, Oslo 3 dager

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU Stikkord Utøya, Oscarsborg, Oslo 3 dager.pdf
Referater FAU
Tittel Publisert Type
Referat FAU-møte, 27.9.22

02.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU-møte, 27.9.22.pdf
Referat fra ekstraordinært FAU 090622 II

14.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra ekstraordinært FAU 090622 II.pdf
Vedlegg til referat 090622 - mail fra skolesjefen

14.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til referat 090622 - mail fra skolesjefen.pdf
FAU 4. mai Foreldreundersøkelsen

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU 4. mai Foreldreundersøkelsen.pdf
Elevundersøkelsen H- 2021

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevundersøkelsen H- 2021.pdf
Vedlegge Skolesjefens klagebehandling

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegge Skolesjefens klagebehandling.pdf
Vedlegg Svar fra rektor

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Svar fra rektor.pdf
Referat FAU 040522

10.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU 040522.pdf
Referat fra FAU 251021

29.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra FAU 251021.pdf
FAU 15.09.21

16.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU 15.09.21.pdf
Referat-FAU-møte-20.04.21

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat-FAU-møte-20.04.21.pdf
Referat FAU møte 04.02.21

08.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU møte 04.02.21.pdf
FAU møte 02.12.20

03.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU møte 02.12.20.pdf
FAU 20-10-20

21.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU møte 20.pdf
FAU 10-09-20

11.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU 10-09-20.pdf

 

Klassekontakter skoleåret 2022-2023

Klassekontakter skoleåret 2022-2023
Klasse Representant Vara
8a Camilla Garshol Andersen Anne Maren Fidje
8b Norma Kathrine Pedersen Trond Koveland
8c Renate Kostøl Stien Rachel Anette Josvanger
9a Isabel Nymo Charlotte Nordvold
9b Anette Haugaas Ørjan Fossheim
9c Margrethe Risdal Monica Stien Hansen
9d Hilde Andersen Risholt Stella Snejstrup
10a Anette Abusland Anne Maren Fidje
10b Stian Kristoffer Blindheim Åse-Guri Imeland
10c Per Arne Tønnessen Espen Bjellemannen