FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elever og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Informasjon om NATTERAVN Froland (PDF, 172 kB)

Rettningslinjer for skoleturer i 10. klasse (PDF, 690 kB)

Eksempler på klassetur
Tittel Publisert Type
FAU Stikkord Utøya og Rjukan 3 dager

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU Stikkord Utøya og Rjukan 3 dager.pdf
FAU Stikkord Utøya og Rjukan 4 dager

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU Stikkord Utøya og Rjukan 4 dager.pdf
FAU Stikkord Utøya, Oscarsborg, Oslo 3 dager

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU Stikkord Utøya, Oscarsborg, Oslo 3 dager.pdf

Referater:

FAU
Tittel Publisert Type
Referat fra ekstraordinært FAU 090622 II

14.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra ekstraordinært FAU 090622 II.pdf
Vedlegg til referat 090622 - mail fra skolesjefen

14.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg til referat 090622 - mail fra skolesjefen.pdf
FAU 4. mai Foreldreundersøkelsen

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU 4. mai Foreldreundersøkelsen.pdf
Elevundersøkelsen H- 2021

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevundersøkelsen H- 2021.pdf
Vedlegge Skolesjefens klagebehandling

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegge Skolesjefens klagebehandling.pdf
Vedlegg Svar fra rektor

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Svar fra rektor.pdf
Referat FAU 040522

10.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU 040522.pdf
Referat fra FAU 251021

29.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra FAU 251021.pdf
FAU 15.09.21

16.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU 15.09.21.pdf
NATTERAVN info 2021

28.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NATTERAVN info 2021.pdf
Referat-FAU-møte-20.04.21

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat-FAU-møte-20.04.21.pdf
Referat FAU møte 04.02.21

08.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU møte 04.02.21.pdf
FAU møte 02.12.20

03.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU møte 02.12.20.pdf
FAU 20-10-20

21.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU møte 20.pdf
FAU 10-09-20

11.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FAU 10-09-20.pdf

 

Klassekontakter skoleåret 2021-2022
Klasse Representant Vara
8a Isabel Nymo Charlotte Norvold
8b Marion Dalen Ingrid Espegren Dalsmo
8c Margrethe Risdal Turid Kjetland
8d Hilde A. Risholt Margrethe Grimstad
9a Rolf Knutsen Anne Maren Fidje Fjærbu
9b Torunn Linga Sigvaldsen Fridtjof Skjerholt
9c Per Arne Tønnessen Espen Eikemo
10a Camilla Neset Lysvoll Monica Stien Hansen
10b Siv Anita Aronsen Trine -Lise Homstøl
10c Karianne Haugaas Alne Catharina Gauslå

Kontaktinfo

FAU-leder
Froland ungdomsskole

Isabel Nymo

Telefon
92 05 86 76

E-post
isabel.nymo@gmail.com

Nestleder
Trine Lise Homstøl

Sekretær
Karianne Alne