Fysioterapi for voksne og eldre

Fysioterapi består av stimulering, trening, veiledning og tilrettelegging, slik at bruker kan vedlikeholde eller bedre sin funksjon.

Fysioterapeutene samarbeider med sykehjemmet, hjemmesykepleien, sykehuset, psykisk helse, Frisklivssentralen og Frivilligsentralen (Sterk og Stødig).

Vi tilbyr:

  • Undersøkelse og behandling (Hjemmebehandling ved behov)
  • Rehabilitering
  • Fallforebygging
  • Gruppetrening
  • Hjelpemiddelvurdering og tilpasning

Hvem kan få tjenesten?

Eldre og voksne over 18 år. Vi samarbeider med Frolandia Fysioterapi.

Slik tar du kontakt

Fysioterapeutene kan kontaktes enten direkte eller via fastlegen, omsorgstjenesten eller sykehuset. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Pris

Her finner du informasjon om egenandeler og frikort.