Egenandeler kommunal fysioterapi

Fra mars 2021 må du betale en egenandel for behandling hos kommunal fysioterapeut. Dette er bestemt i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommunale fysioterapitjenester med egenandel:

  • Individuell undersøkelse, behandling og oppfølging
  • Gruppetrening i regi av fysioterapitjenesten

Kommunale fysioterapitjenester uten egenandel:

  • Tjenester til barn under 16 år
  • Tjenester til personer med godkjent yrkesskade
  • Tjenester til beboere og pasienter på sykehjem og i andre boformer med heldøgns helse- og omsorgstjenester
  • Hjelpemiddelformidling
  • Oppsøkende virksomhet knyttet til kartlegging, vurdering og forebygging
  • Hverdagsrehabilitering
  • Egentrening i fysio- og ergoterapilokaler
  • Tverrfaglige møter, veiledning, samtaler og opplæring av personell og pårørende

Frikort for helsetjenester

Tidligere fantes det to forskjellige frikort i Norge; egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Fra januar 2021 er disse frikortene slått sammen, slik at vi nå har kun én frikortordning for helsetjenester.

Godkjente egenandeler for behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt teller med i opptjeningen til frikort. Det samme gjelder egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

På helsenorge.no finner du mer informasjon om frikort for helsetjenester.