Sterk og Stødig - Trening for seniorer

«Sterk og Stødig» er et nasjonalt konsept som skal virke helsefremmende og fallforebyggende for hjemmeboende eldre.

Hver tirsdag kl. 09:30-10:30 er det gruppetrening med Gry Helen Olsen, Gro Vangsnes Bøylestad og Beate Kittelsen på frivilligsentralen i Furuvegen 4.

For å bli med, ta kontakt med fysioterapeutene eller frivilligsentralen.