Leie av lokaler og anlegg

Private sammenkomster for mer enn 10 personer i leid eller lånt lokale
er på grunn av koronaviruset forbudt.

Her finner du info om korona og arrangementer
Har du problemer med å booke?, se YouTube video