Kulturprisen

Kulturprisen deles årlig ut til personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for kulturlivet i Froland.

Froland kommunes kulturpris

Froland kommune kan hvert år dele ut en kulturpris til en person, ei gruppe av personer eller en forening som kommunen mener har gjort en særlig fortjenstfull innsats i og for kommunens kulturliv.

Prisen overrekkes i forbindelse med et passende arrangement som står i forhold til vinneren.

Foreslå kandidater innen 1. mars

Publikum oppfordres årlig til å fremme forslag til kandidater til kulturprisen, med begrunnelse og aller helst CV. Dette framgår av årlig kunngjøring.

Forslag kan sendes per brev til Froland kommune v/kultur- og næringsrådgiver eller på e-post innen 1. mars til: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no.

Disse har fått Froland kommunes kulturpris


2014 Froland Skytterlag
2013 NMU speidergruppe og Geir Stornes
2012 Odd Espeland
2011 Froland jeger- og fiskeforening og Øyvin Froland
2010 Ole Gustav Johnsen
2009 Olav Lyngroth
2008 Vigleik Frigstad, Magne Risdal og Svend Lauvrak
2007 Frolands Verk Venneforening
2006 Knut Oveland
2005 Ole Georg Fjærbu
2004 Magnar Alvestad
2003 Ivar Salvesen
2002 Sigrun Dalen Flateland og Margaret Farstad
2001 Gunnar Inge Lyngroth og Sigmund Messel
2000 Unge Kristne
1999 Røslyng 4H og Nidar 4H
1998 Knut Mykland
1997 Salve Kallevig
1996 Froland Idrettslag
1995 Ikke utgitt
1994 Kåre Næss Thomassen
1993 Froland Ungdomslag
1992 Ingrid Lauvrak
1991 Jens Ustad
1990 Johan Strandli
1989 Kittel Røysland
1988 Ragna Hauland
1987 Torleiv Messel
1986 Frolandsswingen

Kontaktinfo

Kultur- og næringsrådgiver
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

E-post
ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Besøks- og postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland