Stafettlogg

Stafettloggen er et verktøy som bidrar til samordning og sammenheng i hjelpetilbudet. Loggen følger barnet uavhengig av hvilke tjenester eller tiltak familien til enhver tid har. Kun de foresatte, ungdom over 16 år og personer de foresatte gir tillatelse, får innsyn i loggen.

I stafettloggen kan en se

  • barnets utvikling over tid
  • vurderinger gjort av ulike aktører
  • møteoversikt
  • avtalte tiltak
  • tiltaksansvarlige
  • når en skal evaluere tiltakene

Foreløpig blir stafettloggen lagret i systemet stafettholderen bruker. Sammen med andre kommuner i IKT Agder-samarbeidet planlegger vi å ta i bruk en løsning på tvers av tjenester. Målet er at stafettholdere og aktører skal kunne logge inn i stafettloggen med elektronisk ID.