BTI-modellen

Forkortelsen BTI betyr Bedre Tverrfaglig Innsats. BTI er en samhandlingsmodell utviklet av Helsedirektoratet og skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenester og medvirkning fra barn og foresatte. Helsestasjonen, skolene og barnehagene er sentrale i BTI.

Mål for BTI i Froland

  • Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge
  • Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn og foresatte

Her kan du se BTI Agders film om Bedre Tverrfaglig Innsats: