Faktura for kommunale avgifter seks ganger i året

Vi har byttet system og vil fra mars 2024 sende ut faktura for kommunale avgifter seks ganger i året i stedet for tre. Fakturaene ser annerledes ut, og beløpet per faktura blir naturligvis lavere. Første faktura i den nye ordningen har betalingsfrist 1. april.

Her er de nye betalingsfristene:

  • 1. april
  • 1. juni
  • 1. august
  • 1. oktober
  • 1. desember
  • 1. februar

Kommunale avgifter