Slamtømming

 

Hvilke anlegg må tømmes?

Alle septiktanker/slamavskillere og tette tanker skal med i kommunens faste tømmeordning. Dette gjelder også anlegg knyttet til fritidsboliger, som tidligere har vært unntatt.

Hvem fakturerer?

Kommunen fakturerer all tømming av slam, slangeutlegg, transport og behandling av slam. Tjenester som spyling og rørinspeksjon faktureres av tømmefirma.

Hva koster slamtømming?

Grunngebyret for slamtømming (G) vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Dette gebyret er ikke prisen for én tømming, men derimot det en må betale årlig for å få tømt et anlegg på 4 m3 hvert annet år i fast tømmerute.

Teknisk - slamtømming
Gebyr Pris per år
Grunngebyr slam kr 1 422,-

Slamforskrift

Slamforskrift for Arendal, Froland og Grimstad kommuner ble vedtatt i kommunestyret i 2019 (med ikrafttredelse fra 01.01.20).

Slamforskriften (PDF, 436 kB)