Tilkoblingsavgift

Tilkoblingsavgiften er avhengig av antall boenheter i bygget eller på eiendommen.

Tilkoblingsavgift
Antall
boenheter
Vann Avløp Totalt per bygg Totalt per boenhet
1 kr 15 486 kr 14 625 kr 30 111 kr 30 111
2 kr 21 468 kr 20 275 kr 41 743 kr 20 872
3 kr 25 520 kr 24 101 kr 49 621 kr 16 540
4 kr 32 202 kr 30 412 kr 62 615 kr 15 654
5 kr 37 386 kr 35 307 kr 72 693 kr 14 539
6 kr 41 621 kr 39 307 kr 80 928 kr 13 488
7 kr 45 202 kr 42 689 kr 87 891 kr 12 556
8 kr 48 304 kr 45 618 kr 93 922 kr 11 740
9 kr 51 040 kr 48 202 kr 99 242 kr 11 027
10 kr 53 487 kr 50 513 kr 104 001 kr 10 400
11 kr 55 701 kr 52 604 kr 108 305 kr 9 846
12 kr 57 722 kr 54 513 kr 112 235 kr 9 353